Kartę pracy dyplomowej można ściągnąć po wpisaniu w przeglądarce:

http://orzel.ps.pl/MGR/PDnazwis.doc

gdzie nazwis – 6 pierwszych liter nazwiska wpisane małymi literami bez polskich liter

Karty są już gotowe do odbioru.